mglegal.sk

O nás

Advokátska kancelária MG LEGAL je kanceláriou sídliacou v Košiciach s celoslovenským pôsobením, poskytujúca právne služby domácim aj zahraničným klientom. Základnou filozofiou a poslaním advokátskej kancelárie je poskytovanie komplexných a profesionálnych právnych služieb, so zameraním na potreby a záujmy klienta.

Skúsenosti

Za nami ostávajú výsledky.

Profesionalita

Na ktorú sa môžete spoľahnúť.

Komplexnosť

Nechajte všetko na nás.

PRÁVNICKÁ FIRMA ROKA 2022 (sme držiteľom exkluzívneho a prestížneho ocenenia: veľmi odporúčaná kancelária pre oblasť práva duševného vlastníctva)
VÝZNAMNÉ ADVOKÁTSKE KANCELÁRIE NA SLOVENSKU V ROKU 2022 (ako iba jedna z dvoch kancelárií so sídlom v rámci Košíc a celého východného Slovenska sme boli zaradení do prestížneho rebríčka významných kancelárií v SR)
Okrem iného, sme hrdým produktovým partnerom hokejového klubu HC Košice
mglegal právne služby

Obchodné právo

Komplexné služby a poradenstvo pre podnikateľov

Naša advokátska kancelária je, vďaka svojim členom a bohatým skúsenostiam, pripravená poskytnúť podnikateľom komplexné služby súvisiace s ich činnosťou. Či už ide o zmluvnú agendu, sporovú agendu, vymáhanie pohľadávok či zakladanie a zmeny v obchodných spoločnostiach, neváhajte sa na nás obrátiť. Rovnako Vám vieme zabezpečiť aj komplexný servis služieb pre všetky aspekty Vášho podniku.

Komplexné služby a poradenstvo pre podnikateľov vo všetkých oblastiach
Sporová agenda, vymáhanie pohľadávok
Zmluvná agenda (príprava a kontrola obchodných zmlúv)
Zakladanie a zmeny v obchodných spoločnostiach
Súčinnosť pri kontrolách úradov
Zastupovanie v konaniach
Všeobecné obchodné podmienky, Reklamačný poriadok


BEZPLATNÁ KONZULTÁCIA
mglegal právne služby

Občianske právo

Právny servis pre fyzické osoby

Medzi významné právne odvetvia, ktorým sa naša advokátska kancelária venuje, patrí tiež občianske právo a právne vzťahy medzi občanmi – fyzickými osobami.

Zmluvná agenda (príprava a kontrola občianskych zmlúv)
Prevody nehnuteľností (zmluvy, zastupovanie v konaní)
Sporová agenda, vymáhanie pohľadávok
Zastupovanie v konaniach
Poistné udalosti
Ochrana spotrebiteľa


BEZPLATNÁ KONZULTÁCIA
mglegal právne služby

Pracovné právo

Právny servis pre zamestnancov aj zamestnávateľov.

V rámci svojej činnosti sa naša advokátska kancelária zameriava tiež na pracovnoprávne vzťahy, a to ako z pohľadu zamestnávateľov, tak aj z pohľadu zamestnancov.

Tvorba pracovných zmlúv
Ochrana práv zamestnávateľov
Skončenie pracovného pomeru
Komplexné poradenstvo a súčinnosť pri kontrolách


BEZPLATNÁ KONZULTÁCIA


Právo duševného vlastníctva

Registrácia ochranných známok
Registrácia dizajnov a patentov
Licenčné zmluvy


BEZPLATNÁ KONZULTÁCIA

Zmluvná agenda

Príprava, kontrola a pripomienkovanie zmlúv
Ochrana záujmov zmluvných strán
Všeobecné obchodné podmienky


BEZPLATNÁ KONZULTÁCIA

Rodinné právo

Príprava návrhov a zastupovanie v konaní
Rozvodové konania
Starostlivosť o maloleté deti, úprava styku, výživné


BEZPLATNÁ KONZULTÁCIA

Vymáhanie pohľadávok

Právne zastupovanie v súdnych a rozhodcovských konaniach
Zastupovanie v exekučných konaniach
Mimosúdne vymáhanie a rokovania


BEZPLATNÁ KONZULTÁCIA


mglegal právne služby

Naše referencie

Ku každému klientovi pristupujeme rovnako a ďakujeme za dôveru prejavenú našej kancelárii.

Počas našej praxe poskytujeme alebo sme poskytli právne služby a poradenstvo, okrem množstva iných, tiež nasledovným klientom:

• Autobusová dopravná spoločnosť s viac ako 250 zamestnancami a ročnými výnosmi viac ako 11 miliónov eur a aktívami viac ako 14 miliónov eur

• Spoločnosť prevádzkujúca obchodné centrum a realizujúca developerský projekt s aktívami viac ako 30 miliónov eur

• Kuriérska spoločnosť poskytujúca služby v rámci celej SR s ročnými výnosmi takmer 4 milióny eur

• Výrobca autobusov s ročnými výnosmi viac ako 2 milióny eur

• Výrobca a predajca dverí a podláh s ročným obratom takmer 1 milión eur

• Bratislavská donášková spoločnosť s ročnými výnosmi viac ako pol milióna eur

• Developerská spoločnosť realizujúca projekty na území Slovenskej republiky

• Popredná košická realitná kancelária

• Hokejový klub (účastník najvyššej hokejovej súťaže v SR)


Nie ste v tom sami.

Dajte nám o sebe vedieť a my Vás bezodkladne kontaktujeme. Nebojte sa, prvá konzultácia je samozrejme zdarma.

Kontakt

V prípade akýchkoľvek otázok, záujmu o naše služby alebo nezáväznú cenovú ponuku, nás neváhajte kontaktovať.

Meno a Priezvisko
E-mail

MG LEGAL s.r.o.
advokátska kancelária

DUETT Business Residence
Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice
IČO: 53 549 996

office@mglegal.sk
+421 908 087 297
Správa (nepovinné)