Buďte vždy o krok vpred

Zverte svoje výzvy do tých správnych rúk

Vedieť viac

O nás

Advokátska kancelária MG LEGAL je kanceláriou sídliacou v Košiciach s celoslovenským pôsobením, poskytujúca právne služby domácim aj zahraničným klientom. Základnou filozofiou a poslaním advokátskej kancelárie je poskytovanie komplexných a profesionálnych právnych služieb, so zameraním na potreby a záujmy klienta.

Skúsenosti

Za nami ostávajú výsledky.

Profesionalita

Na ktorú sa môžete spoľahnúť.

Komplexnosť

Nechajte všetko na nás.

Služby

V advokátskej kancelárii MG LEGAL sa špecializujeme predovšetkým na komplexné služby a podporu pre podnikateľov. Kancelária poskytuje právne služby vo všetkých významných právnych odvetviach právneho poriadku, predovšetkým v oblasti obchodného a občianskeho práva, ako aj práva pracovného.

Obchodné právo

- zakladanie a zmeny obchodných spoločností
- komplexné poradenstvo pre podnikateľov
- právne audity, due dilligence
- nekalá súťaž, podpora start-upov

Občianske právo

- komplexné poradenstvo
- prevody nehnuteľností
- ochrana osobnosti
- zodpovednosť za škodu

Zmluvná agenda

- príprava a pripomienkovanie zmlúv
- komplexné poradenstvo a rokovania
- analýza rizík
- poradenstvo v predzmluvných vzťahoch

Sporová agenda

- vymáhanie pohľadávok
- zastupovanie pred súdmi
- komunikácia s tretími osobami
- alternatívne riešenie sporov

GDPR

- vykonanie bezpečnostného auditu
- vypracovanie komplexnej dokumentácie
- zásady spracúvania osobných údajov
- výkon zodpovednej osoby

Ďalšie oblasti

- všeobecné obchodné podmienky
- verejné obstarávanie, hospodárska súťaž
- ochranné známky, duševné vlastníctvo
- pracovné právo, rodinné právo

Nie ste v tom sami.

Dajte nám o sebe vedieť a my Vás bezodkladne kontaktujeme. Nebojte sa, prvá konzultácia je samozrejme zdarma.

Náš team

V rámci svojej činnosti spolupracujeme okrem advokátov tiež so znalcami, súdnymi prekladateľmi, daňovými a účtovnými poradcami, ako aj odborníkmi z ďalších oblastí. To všetko nám umožňuje garantovať Vám vysoko profesionálne služby zohľadňujúce všetky aspekty Vášho problému.

Kontakt

Prvým krokom k eliminácii problému je predchádzanie problému. V prípade, že to nie je možné, je nevyhnutná jeho včasná identifikácia.
Dajte nám o ňom včas vedieť, kým nie je neskoro.

JUDr. Maroš Gondek, advokát
Hlavná 6
040 01 Košice

office@mglegal.sk

+421 908 087 297